YURTDIŞINDAN CENAZE NAKLİ VE TÜRKİYE’DE DEFİN İŞLEMLERİ

YURTDIŞINDAN CENAZE NAKLİ VE TÜRKİYE’DE DEFİN İŞLEMLERİ


CENAZE NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Yurtdışından Türkiye’ye getirilmek istenen cenaze için cenaze nakil anlaşması ve bazı ulusal mevzuat hükümleri kapsamındaki işlemlerin yapılması gerekir. Risksiz kabul edilen bir ülkeden cenaze getirilecekse Türkiye’ye giriş sırasında Gümrük Müdürlüğü cenazenin ilgili işlemlerini yürütür. Türkiye’ye risksiz olan ülkelerden getirilecek cenazenin nakil işlemlerinde, müteveffa bulaşıcı hastalık nedeniyle ölmüş ise defin işlemleri yetkili sağlık birimleri tarafından değerlendirmeye alınır. Bu durumda cenazenin, onay verilmediği sürece tabutu açılmaz ve defin işlemi gerçekleştirilemez. Riskli olarak kabul edilen ülkelerden Türkiye’ye cenaze getirilmek istenirse bu cenazenin giriş işlemleri; Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü havalimanı, liman ve kara hudut kapılarında bulunan sağlık denetim merkezleri tarafından yürütülür. Böyle bir merkezin olmadığı Türkiye kabul alanlarında ise yurt dışından getirilen cenaze işlemleri için görevlendirilmiş sağlık görevlileri bu işlemleri gerçekleştirir.


RİSKLİ ÜLKELERDEN GETİRİLMEK İSTENEN CENAZE İÇİN HANGİ İŞLEMLERİN YAPILMASI GEREKİR?

Riskli ülkelerden getirilmek istenen uluslararası nakil şartlarına uygun cenaze için, cenaze nakil belgesi var ise görevli sağlık personeli tarafından “Cenazeler İçin Düzenlenen Yurda Giriş İzin Belgesi” düzenlenir. Cenaze nakil belgesi yoksa bulunulan yer konsolosluğu ile irtibat kurulup bu belgenin en kısa sürede temin edilmelidir.

Cenaze nakil belgesi var ancak otopsi yapılıp yapılmadığı noktasında veya vefat nedenine dair bilgilerde eksik bilgi olması durumunda;

·         Eksik bilgiler, “Cenaze Nakil Belgesi” ekinde bulunan evraklarda yer alıyor ise cenaze nakil bilgileri eksiksiz olarak kabul edilir.

·         Eksik bilgiler “Cenaze Nakil Belgesi” ekindeki evraklarda da yok ise konsoloslukla irtibat kurulup eksik bilgilerin tamamlanması gerekir.

·         Eksik bilgiler yine elde edilemezse cenaze için mevcut bilgiler ile kayıt yapılır.  Ancak, “Cenazeler İçin Düzenlenen Yurda Giriş İzin Belgesi” düzenlenmez. Cenazenin ülkeye girişinin değerlendirilmesi amacıyla durum hakkında ilgili emniyet birimlerine resmi evrak ile bildirim yapılır.

 

TÜRKİYE’YE GETİRİLEN CENAZEYİ NASIL DEFNEDİLİR?

Defin hizmetleri bakımından illerde farklı uygulamalar söz konusu olabilir. Ancak genel olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse;

- İlk olarak, cenazenin defni için bir gömme izni yani defin raporu alınması gerekir. Bu raporun nereden alınacağı hususu evde ölme veya adli vakıa gibi durumlar bakımından farklılık gösterse de yurtdışından gelen cenaze için havalimanında bulunan doktordan bu raporun alınması gerekir.

- Daha sonra mezar tahsis etmek ve mezar tahsis belgesi ile bulunulan şehirdeki Mezarlıklar Müdürlüğü’ne başvuru yapmalıdır. Mezar önceden tahsis edilmişse yeniden mezar tahsis belgesi alınmasına gerek yoktur. Müteveffanın yakınlarının isteği doğrultusunda cenazenin bulunduğu yerden alınması, cenazenin yıkanması, cami ve mezarlığa nakledilmesi, mezarın açılarak hazırlanması ve cenazenin defnedilmesi ile cenaze defni anındaki tüm dini hizmetler, ilgili personeller tarafından ifa edilir ve bu hizmetler genellikle ücretsizdir. Cenaze defni genellikle 08.00-17.00 saatleri arasında yapılır. Bulunulan şehirdeki müdürlüğe ait telefon numarası ile veya ALO 188 hattını arayarak defin işlemleri için daha detaylı bilgi edinebilmek ve talepte bulunabilmek mümkündür.

 

CENAZENİN DAHA ÖNCE GÖMÜLMÜŞ YAKININ ÜSTÜNE GÖMÜLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Evet, mümkündür. Cenazenin, daha önceden gömülmüş bir yakının üstüne defnedilebilmesi için ikinci defnin yapılabilmesi için en son defin tarihinden itibaren 5 yıl geçmiş olması gerekir. Bunun için de mezarın kullanma belgesi aslı da sunulmalıdır.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp