Dava ve İcra Departmanı

MOSA Legal,yargılama ve uyuşmazlık çözüm yollarında uluslararası alanda tecrübesi olan uzman avukat kadrosu ile hizmet vermektedir. Özel hukuk ve ceza hukuku başta olmak üzere tüm hukuk dallarında, çözülemeyen uyuşmazlıklar hakkında ilgili mahkemeler nezdinde açılacak olan davaların hazırlık, dava açılış ve davanın sonuçlandırılmasına kadar geçen süreçlerin tamamını yönetmektedir.

Dava Departmanı, davanın açılmasından önceki hazırlık safhasında müvekkillerimiz ile uyuşmazlık konusu hakkında toplantılar yaparak uyuşmazlığa ait tüm belge ve bilgileri toplamaktadır. Bu sürecin ardından kanun ve içtihat taraması yapılmakta ve ilgili davanın hukuki temeli oluşturulmaktadır. Aynı zamanda davaya ait risk analizi yapılmakta ve davanın açılması durumunda olası avantaj ve riskler konusunda müvekkile rapor sunulmaktadır. Sunulan raporların ardından davanın açılmasına onay vermesi durumunda, Dava Departmanı’mız ilgili davayı açmakta ve sonuçlanıncaya kadar takip etmektedir.

MOSA Legal, yalnızca dava açmak değil, size karşı açılan veya devam etmekte olan davalarınız ile ilgili de aynı çalışmaları özenle hizmetinize sunmaktadır.

MOSA Legal,tahsili gecikmiş alacakların İCRA yoluyla en kısa sürede tahsil edilmesi, borçluya ait menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerde ki hak ve alacaklarının tespit edilmesi amacıyla ayrıntılı araştırmalar yapmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda borçlu hakkında elde edilen bilgiler değerlendirilmekte ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda icra takibi açılarak adli makamlar aracılığı ile borçluya ait olduğu tespit edilen haciz mahallerinde alacağın tahsiline yönelik işlemler gerçekleştirmektedir.

İcra İflas Departmanı, uyuşmazlığın çözümü için tamamlayıcı nitelikte olan icra mahkemesi ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de gerçekleştirmektedir.


Dava ve İcra Departmanı

ile ilgili makaleler
İyzico
Whatsapp