İlkelerimiz

Güven ve Dürüstlük
MOSA Legal Avukatları, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde; işini tam bir sadakatle yürütmeyi ilke edinir.

Sır Saklama
MOSA Legal Avukatları, mesleğin icrası sırasında edinmiş oldukları bütün bilgilerin gizliliğine saygı göstermek ve sır olarak saklamakla yükümlüdür ve bunu ilke edinir.

Bağımsızlık
MOSA Legal Avukatları, mesleki görevlerini; kendi kişisel çıkarı veya dış baskılardan arındırılmış, mutlak bağımsız şekilde ifa etmeyi ilke edinir.

Hukukun Üstünlüğüne Saygı
MOSA Legal Avukatları, hiçbir kişi veya kurumu hukukun üstünde kabul etmeyerek, tüm iş ve işlemlerin hukuk çerçevesinde yürütülmesini sağlamayı ilke edinir.

Kanunilik
MOSA Legal Avukatları, yazarken veyahut konuşurken düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklar, mesleki çalışmasında ve açıklamalarında hukuka ve yasalara tam olarak bağlı olmayı ilke edinir.

İyzico
Whatsapp