MERAK EDİLENLER
Öncelikle gerçekleştirmek istediğiniz işlem hukuki bir süreçle ilgiliyse alanında uzman bir avukatla hareket etmeniz sizin yararınıza olacaktır. Bunun dışında fatura yahut iş takipleriniz gibi konularda herhangi bir yakınınız ya da tanıdığınız birisine de yetki verebilirsiniz.
Kiracınız kirabedelini ödemezse,kiracınıza yazılı olarak bir süre verip bu sürede kira bedelini ödemesini, ödememesi halinde sözleşmeyi feshedeceğinizi bildirebilirsiniz. Ya da kira bedelinin ödenmemesi durumunda aynı kira dönemine ilişkin iki haklı ihtar göndererek ödeme yapmasını talep edebilirsiniz. Ödeme yapılmaması halinde tahliye davası açarak süreci takip etmenizi tavsiye ederiz.
Tapu bilgilerinize ait sorgulamalarınız e-devlet üzerinden taşınmaz sorgusu yaparak ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde e-devlet üzerinden yapacağınız sorgulama ile taşınmaz üzerinde bulunan herhangi bir haciz, şerh vb kısıtlamalar mevcut mu öğrenebilirsiniz.
Öncelikle noterden yahut sulh hukuk mahkemesinden mirasçılık belgesi almanız gerekmektedir. Sonrasında kalan miras mallarınızın taşınır ve taşınmaz olmasına göre takip edeceğiniz işlemler değişecektir. Eğer taşınır bir mal kalmış ise aldığınız mirasçılık belgesi ile vergi dairesine gidip veraset intikal beyannamesi alarak vergi ilişiğinizi kesmeniz gerekmektedir. Son aşamada aldığınız bu beyannameyi notere sunarak mirasın adınıza intikalini gerçekleştirirsiniz. Eğer miras olarak size kalan bir taşınmaz ise bu durumda yine almış olduğunuz mirasçılık belgesi ile vergi dairesine giderek veraset intikal beyannamesi almanız gerekmektedir. Aldığınız bu beyanname ile ilgili tapu müdürlüğüne gidip taşınmazın intikalini gerçekleştirebilirsiniz. Yurtdışında mukim iseniz 6 ay, Türkiye’de mukim iseniz 4 ay içerisinde gerekli işlemleri tamamlamanız gerekmektedir.
Öncelikle Türk vatandaşı olup olmamanıza göre yatırım yapma durumunuz değişecektir. Yabancıların yatırım yapmasında belli başlı sınırlamalar söz konusu olup yurtdışında mukim olan vatandaşların yatırım yapmasında böyle bir sınırlama söz konusu değildir. Otomatik bilgi değişimi kapsamında anlaşma imzalamış olduğumuz ülkelerden birinde mukim iseniz bu durumda paylaşıma konu olamayan malvarlığı değerlerinden gayrimenkul, taşınır mal edinimleri yaparak bilgi paylaşımına dâhil olmadan Türkiye’de yatırım yapabilirsiniz.
Anne Türk vatandaşı ise çocuk doğumla Türk vatandaşlığını doğrudan kazanacaktır. Anne yabancı baba Türk vatandaşı ise çocuk evlilik birliği içerisinde doğmuş ise çocuk yine Türk vatandaşlığını kazanıyor ancak evlilik birliği dışında gerçekleşen doğumlarda vatandaşlığın kazanılabilmesi için babanın çocuğu tanıması gerekmektedir. Baba il soy bağının kurulmasının ardından çocuk Türk vatandaşlığını kazanabilecektir.
Kimlik kartı başvurusu Türkiye’de randevu alarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine gitmek suretiyle, yurt dışında ise randevulu olarak dış temsilciliklere başvurularak yapılabilir. Başvurusu yapılan kimlik kartı, kişiselleştirilmesinin akabinde makul olan en kısa sürede dağıtım birimlerine teslim edilmektedir.
Yurt dışında bulundukları sırada ölen Türk vatandaşlarının ölüm olayı, ilgili yerel makamlardan alınan belgenin dış temsilciliklerimize verilmesi suretiyle bildirilir. Ölüm belgesine dayanılarak dış temsilciliklerce ölüm aile kütüğüne tescil edilir. Yurt dışında Türk vatandaşının ölümü her hangi bir nedenle dış temsilciliklerimize bildirilemediği takdirde; yabancı resmi makamlardan alınan resmi belgenin Türkçeye çevrilip usulüne göre onaylanmasından sonra müracaat edilen ilçe nüfus müdürlüğünce ölüm tutanağı düzenlenir.
Vefat eden kişi Türk vatandaşı ise ve Almanya’da miras olarak taşınmaz mal bıraktıysa (örneğin, daire, ev veya arsa) mirasçıların Almanya’dan Alman Veraset ilamı almaları gerekmektedir. Vefat eden kişi Almanya’da taşınır mal bıraktıysa (örneğin araba veya bankada banka hesabı yani para) bu durumda Türkiye’den alınan veraset belgesi de Almanya’da kullanılabilmektedir. Mirasçılar vefat eden kişinin veraset ilamını çıkartmak için, onun son oturduğu yerdeki yetkili Sulh Mahkemesine (Amtsgericht) başvurmalıdır. Almanya’da Alman veraset ilamı çıkartmak için diğer bir imkân ise Notere gidip talepte bulunmaktır. Veraset ilamını tek kişi veya diğer mirasçılar birlikte çıkartabilir. Taşınmazlarda münhasır yetki vardır ve taşınmazın olduğu ülke yetkilidir, Ancak taşınırlarda bu durum geçerli değildir. Veraset ilamı alındıktan sonra internet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi sitesinden veraset intikal beyannamesi başvurusunda bulunulabilir.
Taşınmazın işgal edilmesi durumunda, taşınmaza yapılan bu müdahalenin yapıldığının öğrenilmesinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili idari makama başvurulabilir. Ancak yetkili makama başvuru müdahalenin gerçekleşmesinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra yapılamaz. Taşınmaz malın merkez ilçesi sınırları içinde bulunması halinde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, ilçelerde bulunması halinde ise kaymakamlar tecavüz veya müdahalenin önlenmesine karar vermeye yetkilidirler. Böyle bir durum karşısında başvurulacak diğer bir yol da, işgal sebebiyle fuzuli şagile karşı herhangi bir ihtar yapılmasına gerek olmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açmaktır.
Temsilcilikler sayesinde Türkiye'de konut almak ya da satmak isteyen yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ya da yabancıların, ülkeye gelmeden alım, satım ve bağış işlemlerini yapmaları mümkündür. Bulunduğunuz ülke Başkonsolosluk bünyesinde bulunan Tapu ve Kadastro temsilciliklerinden bu işlemleri gerçekleştirebilir ya da bir üçüncü kişiyi yetkilendirebilirsiniz.
Hayır. Türk Kanunları gereğince bir dava veya icra takibini vekâlet ile sizin adınıza avukat takip edebilir.
Evet. Ayırt etme gücüne sahip ve ergin olan mirasçıların yazılı veya sözlü olarak mirası reddettikleri yönündeki kayıtsız ve şartsız beyanlarını miras bırakanın son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesine bildirmeleri ile miras reddedilir. Bu haklarını kullanabilmeleri için miras bırakanın ölümü ve mirasın intikal etmiş olması gerekir. Bu ret beyanı herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Yazılı veya sözlü olarak mahkemeye bildirilmesi yeterlidir. Buna göre miras bırakanın ölümünden veya mirasçının mirasçı olduğunu öğrenmesinden itibaren üç aylık süre içinde mirasın reddi talebinde bulunması gerekir.
Yabancı ülkelerde, o ülkenin mevzuatına uygun olarak yapılan vasiyetnameler, Türkiye’de de geçerli olmaktadır. Ayrıca ölenin milli hukukuna uygun düzenlenen vasiyetnameler de geçerlidir.
Evet. Yabancı bir mahkemenin veya idari makamın verdiği boşanma kararı, Türkiye’de mahkemelerde tanıma davası açılmasına gerek kalmaksızın, kişilerin aile kütüklerine tescil edilebilecek. Ancak; tenfiz hükümleri (nafaka, velayet vb.) içeren kararlar için, yine Türk Mahkemeleri’ne başvurmak gerekmektedir.
Türkiye’de bir avukata vekâletname vererek işlemleri takip edebilirsiniz. İlamsız takibe 7 gün içerisinde itiraz edilmesi, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe 5 gün içerisinde itiraz edilmesi gerekmektedir. Ancak takip bir ilama dayanıyor ise itiraz edilememektedir. İcra takip dosyasına ilişkin borç ödemelerinizi size tebliğ olan ödeme/icra emrinde belirtilen ilgili icra müdürlüğünün banka hesabına yapabilirsiniz.
Mahkeme kararları kural olarak sadece verildikleri ülkede hüküm ve sonuç doğururlar. Yabancı bir ülkede verilmiş olan mahkeme kararının Türkiye’de hüküm ifade edebilmesi ve uygulanabilmesi için bu kararın Türkiye’de tanınması ve tenfizi gerekmektedir.
Yakalama veya arama kararının kesin olarak öğrenilebilmesi mümkün değildir. Ancak Türk vatandaşları haklarına açılmış bir dava olup olmadığını e-devlet şifresi edinerek www.turkiye.gov.tr üzerinden ya da Uyap Vatandaş Portalı üzerinde görebilirler. Ancak mahkeme bilgilerine ve bir şekilde duruşma tutanaklarına erişilse bile gelinen aşamanın anlaşılması ve yorumlanması zor olabilir. İşte böyle durumlarda davanın gidişatı ve olası sonuçları hakkında sağlıklı bilgi almak için davanın görüldüğü ildeki bir avukattan yardım istenmesi en doğru yoldur. Bu şekilde gereksiz sıkıntı ve korku yaşamak yerine doğru ve güncel bilgi edinmek mümkün olabilir.
Türkiye’de evlat edinme başvuruları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ülkelerarası evlat edinme konusunda Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne müracaat edebilmektedirler. Detaylıyı bilgiye Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ulaşılabilirsiniz.
Hayır. Yürürlükte bulunan ikili antlaşma ya da çok taraflı sözleşmelere bağlı olarak ilgili devletin yetkili bir adli makamının Türkiye’nin adli makamı adına ceza istinabe yoluyla yerine getirebilmesi ilgili savcılıktan talep edilebilir. Söz konusu talebi değerlendiren başsavcılık yurt dışı adli makama şüphelinin ifadesinin alınması için ceza istinabe talepnamesi gönderir ve yurt dışında ifadesi alınabilir.

Evet. Tedavi gerektiren trafik kazalarında; sigorta poliçesinin fotokopisi, resmi makamlarca düzenlenen Kaza Tespit Tutanağı ( Şehir ve ilçelerde Polis, şehir dışlarında Jandarma tarafından düzenlenmektedir.), sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopileri, tedaviye ilişkin sağlık raporu, tedavi gören adına düzenlenmiş bulunan, tedavi giderlerini gösterir fatura asılları, ilaç faturaları, iş göremezlik durumu mevcutsa doktor raporu, kaza sonucunda sürekli bir sakatlık durumu meydana gelmişse, kalıcı sakatlık oranını gösterir heyet/doktor raporu gerekmekledir.

Ölümlü trafik kazalarında ise; sigorta poliçesinin fotokopisi, resmi makamlarca düzenlenen kaza tespit tutanağı (şehir ve ilçelerde polis, şehir dışlarında jandarma tarafından düzenlenmektedir.), sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopileri, ölüm muayene tutanağı, veraset belgesi, nüfus kayıt örneği, gelir durumunu gösterir belgeler ile sigorta şirketlerine ihbarlar ve başvurular yapılabilir. Sigorta şirketlerinin başvuruları değerlendirmesi sonucunda sigorta ödemelerinin yapılıp yapılmayacağı hususunda ilgililere bilgi verilmektedir.

Türkiye’de yabancı plakalı araçlara düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları bilgisayar veri tabanına veri girişi yapıldığı an itibariyle elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmekte ve Gelir İdaresi Başkanlığının “ivd.gib.gov.tr.” internet adresindeki “MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme” ekranından yabancı araç plakasıyla sorgulama yapılarak ceza bilgileri (araç ile ülkemize giriş yapan ad soyad/unvan, pasaport no, ceza tarihi, tutanak seri sıra numarası, tutacak düzenleyen birim, ceza düzenleyen il/ilçe ve ceza tutarı) görüntülenmekte ve ödeme yapılabilmektedir. Türkiye karayollarında trafik cezası aldığınızda, cezanızı 15 gün içerisinde ödemeniz halinde, cezada %25 indirim yapılmaktadır. Cezanızı ödememeniz halinde bu ücret sizden Türkiye’den çıkarken gümrük kapısında tahsil edilecektir. Yabancı plakalı araçların Türkiye’de haklarında düzenlenen trafik cezalarını ödemeden ülkeden çıkışlarına gümrük idarelerince izin verilmemektedir.
Türkiye de uygulanan trafik cezalarına itiraz için cezanın uygulandığı yerdeki Sulh Ceza Hâkimliğine dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekir. Dava dilekçesinin ekinde; kimlik, sürücü belgesi ve ruhsat belgelerinin fotokopisi ile idari para cezası karar tutanağı fotokopisi ve idari para cezası karar tutanağı tebligatı fotokopisi yer almalıdır. Olağanüstü bir hal yoksa itiraz duruşması yapılmaz. Sulh Ceza Hâkimliği yönlendirilen dosyayı inceler ve kesin olarak karar verir.
Yabancı plakası olan araçların da Türkiye’de ki otoyol ve köprülerden geçmesi durumunda ücret ödemesi gerekmektedir. Bu yüzden ülkeye giriş yapıldığı andan itibaren geçici de olsa bir otomatik ödeme sistemine dâhil olunması gerekir.Herhangi bir ceza ile karşılaşılmaması adına ülkeye girdikten sonraki ilk PTT şubesinden HGS satın alınmasını tavsiye ederiz. Eğer ki kart alınmadan önce yabancı plakalı araç ile ücretli yoldan geçilmiş ise HGS’si olmadığından dolayı borç doğacaktır. PTT üzerinden kart alınırken plaka sorgulanarak var ise borcun ödenmesi mümkündür.Yabancı plakalı araçların ücret ödemeden geçiş yaptığının tespit edilmesi halinde, kanun gereği giriş ve çıkış yaptığı mesafeye dair ücrete ek olarak, 5 katı kadar daha idari para cezası uygulanır. Fakat geçişin yapıldığı günden sonraki ilk 15 gün içerisinde ödemenin yapılması durumunda ceza ücreti işlenmeyecektir.
İlk olarak size en yakın PTT şubesini araç ruhsatı ve kimlik fotokopisi ile ziyaret ederek HGS etiketi satın almak istediğinizi söylemeniz yeterli olacaktır. Sistem üzerinden gerekli işlemler yapıldıktan dakikalar sonra HGS etiketi temin ediliyor ve araç sahibine teslim ediliyor. İkinci olarak kimlik kartınız ile anlaşmalı bankaları ziyaret ederek HGS etiketini temin edebilirsiniz. Birçok banka, müşterilerine ücretsiz HGS fırsatı sunduğundan dolayı bankanız ile de iletişime geçerek HGS etiketi temin etmenizi tavsiye ederiz. Son olarak da karayolu giriş ve çıkışlarında yer alan HGS satış noktalarına ruhsat ve kimliğiniz ile başvurarak dakikalar içerisinde HGS etiketi temin edebilirsiniz.
Aracınızı satmanız, yurtdışına dönmeniz ya da daha farklı nedenlerden dolayı HGS iptali işlemi uygulamanız gerekebilir. Aracınızda sabit olarak bulunan bu sistem, araç satıldığında tekrar size fatura çıkarabilir. O yüzden bu gibi durumlarda HGS işlemlerinin iptal edilmesi gerekmektedir.İptal işlemleri için HGS sahibi olan kişilerin bireysel olarak, kendi kimlikleri ile başvuru yapması gerekmektedir.HGS iptal işlemleri için sahibi olan esas kişinin PTT’ye iptal başvurusunda bulunması halinde kart kısa sürede devre dışı hale gelmektedir. Eğer iptal işlemleri sırasında kartınızın içinde bakiye varsa, mevcuttaki bakiye 1 aylık zaman aralığında size geri ödenir.
Vatandaşlıktan çıkmak isteyen kişi; ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmalı, yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmalı veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmalı, herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamalı ve hakkında herhangi bir mali ve cezai tehdit bulunmamalıdır. Bu şartların bir arada bulunması halinde; yurt içinde ikamet ediyor ise ikamet edilen yer valiliğine, yurt dışında ikamet ediyor ise dış temsilcilere bizzat veya özel yetkili vekâlet ile başvuruda bulunarak Türk vatandaşlığından çıkılabilecektir.
Hayır. Eş ve çocuklar da Türk vatandaşı ise eşlerden birinin Türk vatandaşlığından çıkması diğer eş ve çocukları etkilemez.
Evet. İlgili mevzuata göre “taraflar bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına başvurması“ile şartları varsa, bu kararlar aile kütüğüne tescil edilebilecektir. Hatta bu şekilde boşanan kişilerin, tescil talebinde bulunmadan ölmüş olması durumunda,hukuki yararı bulunan kişiler debu talepte bulunabilirler.
Evet. Yurt Dışında Türk vatandaşı kadın ve erkek veya bir Türk vatandaşı ile bir yabancı, bulundukları ülkenin evlendirmeye yetkili makamları huzurunda evlenebilir. Böyle bir evlenme, Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olmak ve butlanla batıl olmayı gerektiren bir sebep bulunmamak kaydıyla geçerlidir.
Evet. Kimlik kartı başvuru sırasında belirtilen kişiye teslim edilir.
Kural olarak uluslararası aile cüzdanı evlenme sırasında evlendirme memurlukları tarafından evlenen çiftlere verilir. Evlenme yapıldığı halde uluslararası aile cüzdanı almamış olanlara müracaatları üzerine yurt içinde nüfus müdürlüklerine yurt dışında dış temsilciliklere yapılan müracaat sonucunda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra uluslararası aile cüzdanı düzenlenir.​
Evet. Evlilik başvurusunu gelin ve damat adayının bizzat yapması gerekir. Fakat eşlerden biri başvuruya kendi gidemeyecekse, vekil olarak belirlediği kişi yerine müracaatta bulunabilir. Bunun için fotoğraflı özel vekâletname düzenlenmesi şart. Vekâletname üzerinde, evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi ve vekâlet verenin kiminle evleneceğinin yazılması şartı da bulunuyor. Bu kurallara uyulmazsa çiftin, evlilik müracaatını birlikte yapmaları gerekir.
Hükümlü, hükümlü vekili, hükümlü yakını ya da hüküm devletinin talebi gerekmektedir. Hükümlüye ve karara ilişkin gerekli belgelerin temininin ardından nakil şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği Adalet Bakanlığı'nca tespit edilir. Değerlendirme sonucu olumlu olduğu takdirde, Adalet Bakanından "Olur" alınır. Yabancı mahkeme ceza ilamına Türkiye'de uygulanacak müeyyidenin tayin edilmesi konusunda karar vermeye Ankara mahkemeleri yetkilidir. İşbu dönüşüm kararına karşı 15 gün içinde acele itiraz yoluna başvurulabilmektedir. Karar hükümlüye ve hüküm devletine bildirilir. Nakil işlemleri için tarih, saat ve gerekli hususlar, ilgili tüm kurumlar ile hükümlüyü teslim alarak infaza başlayacak Başsavcılığa bildirilir. Hükümlünün infazı belirlenen sürelerin tamamlanmasıyla sona erecektir.
Velayet yetkisi elinden alınmış olan anne veya babanın ya da üçüncü derece dâhil kan hısmının, on altı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından kaçırması veya alıkoyması hali suç teşkil etmekte ve hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Çocuğu kaçıran velayet sahibi eş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak kolluk marifetiyle çocuğun velayet sahibi olmayan eşten alınması ve velayet sahibi eşe verilmesi sağlanabilecektir.
Eğer hakkında nafakaya hükmedilen eş nafaka borcunu ödemez ise Türkiye’de ki yetkili İcra Müdürlüklerinde icra takibi başlatılabilir. Eğer eski eş icra takibine rağmen hala ödeme yapmıyor ise yetkili İcra Ceza Mahkemesine 3 aylık tazyik hapsi istemli nafaka borçlusu olan eski eş şikâyet edilebilir.
Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları adli sicil belgesini en hızlı ve pratik şekilde e-devlet üzerinden alabilirler. Eğer e-devlet şifreniz mevcut değil ise; yurtdışında Başkonsolosluklar ve Büyükelçilik Konsolosluk Şubelerinden temin edilmesi mümkündür. Başvuru için konsolosluğun internet sitesinden randevu alınmalı ve randevu günü T.C. Kimlik Kartı ve T.C. Pasaportu ile birlikte şahsen başvuruda bulunulması gerekmektedir.Adli sicil belgesi; Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca ve Portekizce olmak üzere 8 yabancı dilde verilmektedir.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmak şartıyla her seçmen; milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy verme hakkına sahiptir. Ancak yerel seçimlerde oy kullanma hakları yoktur. Maki kartlılar ise hiçbir seçimde oy kullanamayacaktır.
Denklik başvurusu yapabilmeniz için öncelikle diplomayı aldığınız üniversitenin YÖK tarafından tanınıyor olması gerekir. Genellikle devlet üniversiteleri ile geçmişi olan özel üniversiteler YÖK tarafından tanınır. Denklik yurt dışında almış olduğunuz eğitimin içeriği ile ilgilidir. Eğitiminiz boyunca almış olduğunuz zorunlu derslerin ve içeriklerinin, Türkiye’de aynı bölümün zorunlu dersleri ve içerikleri ile uyumlu olması gerekir. Bu uyum varsa diplomanıza denklik verilir. Aksi halde, eksik görülen dersleri Türkiye’de bir üniversitede almanız ya da denklik sınavına girmeniz gerekebilir. Denklik sınavından 100 üzerinden 50 puan alınması halinde diplomaya denklik verilir.
5490 sayılı Kanun gereğiYurt dışında yaşayan Türk Vatandaşlarının adres bildirimizorunludur. Yurt dışında vatandaş; başkonsolosluklara ya da konsolosluklara adres değişikliği bildirimde bulunabilir. Süresinde (20 iş günü) bildirim yapılmaması halinde 2021 yılı için 480 TL gecikme cezası öngörülmüştür.
Yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye de bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak kaydıyla; taksirli suçlar hariç sabıka kaydı bulunmuyorsa, kurum ve diğer kuruluşların yurtlarından süresiz çıkarma cezası almamış ve ikamet tezkeresine sahipise KYK yurtlarında kalabileceklerdir.
Yabancı ülkede kendisine tebligat yapılacak kişi, Türk vatandaşı olduğu takdirde tebligat, o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu vasıtasıyla yapılabilir. Bu durumda tebligatı Türkiye siyasi memuru veya konsolosu ya da bunların görevlendirecekleri bir memur yapabilecektir.Tebliğin konusu ile hangi merci tarafından çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve otuz gün içinde başvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmış sayılacağı ihtarını içeren bildirim, muhataba o ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle gönderilir.Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba tebliğ edildiği belgelendirildiğinde,tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içindeTürkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurulmadığı takdirde tebligat otuzuncu günün bitiminde yapılmış sayılır.

 

İyzico
Whatsapp